Yrkesskade

Dersom du blir påført personskade i forbindelse med utøvelse av ditt yrke kan du ha krav på erstatning. Begrepet yrkesskade omfatter også godkjente yrkessykdommer og arbeidsrelaterte løsemiddelskader.

Hva bør du gjøre dersom du blir utsatt for en yrkesskade?

Dersom du blir påført en yrkesskade er det viktig at du oppsøker lege umiddelbart og forteller hva som har skjedd og hvor på kroppen du ble skadet. Deretter vil jeg anbefale at du tar kontakt med meg slik at du kan være sikker på at sakens mange juridiske og medisinske problemstillinger blir håndtert på riktig måte. Det ansvarlige forsikringsselskapet vil betale for min bistand, og du tar derfor ingen økonomisk risiko ved å ta kontakt.

Dersom du velger å ikke ta kontakt med advokat må du passe på å melde at du er påført en yrkesskade både til arbeidsgivers forsikringsselskap og til NAV så tidlig som mulig etter arbeidsulykken. Det er viktig å gi en korrekt beskrivelse av hendelsesforløpet, da du vil få problemer dersom du senere hevder å ha slurvet med beskrivelsen i meldingen til forsikringsselskapet og NAV. Du må gi melding om arbeidsulykken innen ett år etter at den oppsto. Dersom du venter lenger vil du kunne få problemer med å få skaden godkjent som yrkesskade. Dersom det viser seg at din arbeidsgiver ikke har tegnet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen kan du melde skaden til yrkesskadeforsikringsforeningen.

Håndtering av yrkesskadesaker kan være svært krevende. Det er derfor lurt å la seg bistå av advokat med erfaring fra denne typen saker. Utgiften til juridisk bistand dekkes som en del av den utmålte erstatning fra forsikringsselskapet. Du løper derfor ingen økonomisk risiko ved å få bistand fra advokat.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak ved å trykke på denne linken.

Nyttige linker:
www.nav.no