Bilde av to biler i krock

Trafikkskade

Dersom du er påført personskade i trafikken har du sannsynligvis krav på erstatning.

Det er påbudt med ansvarsforsikring for de fleste kjøretøy. Det vil derfor i de aller fleste tilfeller være et forsikringsselskap å melde trafikkskade til. Dersom den ansvarlige parten ikke kan identifiseres, eller var uforsikret på skade-tidspunktet, kan kravet meldes til trafikkforsikringsforeningen.

Dersom skaden er påført deg som passasjer på buss, trikk tog eller T-bane vil du også ha krav på erstatning. Krav meldes da til det respektive selskap som i de fleste tilfeller vil sende kravet videre til sitt forsikringsselskap.

Videre vil du har krav på erstatning dersom du er påført skade av syklist. Du må da vite hvem syklisten er, slik at krav kan rettes mot syklisten eller dennes forsikringsselskap. Kravet vil da også i de fleste tilfeller kunne rettes mot et forsikringsselskap, da de fleste har ansvarsforsikring gjennom sin innboforsikring.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak ved å trykke på denne linken.

Mer informasjon om finner du ved å klikke på følgende linker:

Landsforeningen for nakkeskadde

Personskadeforundet LTN
Logo til Personskadeforbundet LTN