Bilde av lege og sykepleier

Pasientskade

Du kan ha krav på pasientskadeerstatning dersom du er påført en pasientskade ved medisinsk behandling i det private eller det offentlige i helsevesen.

Det kreves kun at den påførte pasientskade har sin årsak i en «svikt» i helstjenesten, eller at du er påført en infeksjon. Dersom du verken har opplevd «svikt» eller infeksjon kan du unntaksvis ha krav på erstatning dersom du har fått en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet. Når NPE vurderer om du har krav på dette skal det også legges vekt på om du fikk tilstrekkelig informasjon om muligheten for pasientskade før behandlingen ble igangsatt. Pasientskadeloven gir også andre enn pasienten, f.eks. nære pårørende, rett på erstatning.

Erstatningsutmålingen følger reglene i skadeerstatningsloven som gir skadelidte rett på full erstatning for sitt økonomiske tap. Hva som erstattes kan du lese mer om ved å klikke på denne linken.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak ved å trykke på denne linken.

Mer informasjon om pasientskader:
www.npe.no
www.pasientskadenemda.no
www.pasientombudet.no
www.helsenett.no

Copyright pictures (c) www.123rf.com