Erfaring

Bilde av Advokat Ole Kristian MoenEtter å ha arbeidet for forsikrings-bransjen i 11 år, startet jeg i 2011 opp som selvstendig advokat. De fleste av mine klienter i dag er skadelidte/ fornærmede som har behov for bistand til å få det forsikringsoppgjøret de har krav på.

Personskade og sykdom

Jeg begynte å jobbe med personskadeerstatning i If Skadeforsikring i 2001 med behandling av personskadesaker etter trafikkulykker. Jeg har etter dette jobbet i Norsk Pasientskade-erstatning med behandling av personskadesaker under de midlertidige regler om pasientskade-erstatning og pasientskadeloven. I tillegg har jeg jobbet for legemiddel-forsikringspoolen med behandling av personskader som følge av legemidler.

Videre har jeg jobbet for Statens Pensjonskasse med behandling av saker om yrkesskaderstatning, erstatningsordninger for de som har utført tjeneste i internasjonale operasjoner, erstatningsordning for vernepliktige og Hovedtariffavtalen for staten.

De siste årene har jeg behandlet personskadesaker for de fleste store forsikringsselskapene i Norge. Dette har vært saker under en rekke forskjellige forsikringsordninger som de jeg allerede har nevnt, og i tillegg personskader under forskjellige typer ansvar, herunder bilansvar, huseieransvar, ansvar som følge av manglende vedlikehold, profesjonsansvar og ansvar for husdyr, Hovedtariffavtalen for kommunene, diverse uføredekninger, livsforsikringer og barneforsikringer med mer.

Fast eiendoms rettsfohold/mangler ved kjøp og salg av fast eiendom

Jeg har opparbeidet meg bred erfaring etter å ha behandlet en rekke saker på vegne av forsikringsbransjen.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak.