Bilde av lov bøker

Advokat Moen

Jeg jobber nå i Advokatfirmaet Vestor AS

De fleste av våre klienter har behov for hjelp for å få utbetalt det oppgjør de har krav på som følge av en personskade, eller prisavslag/erstatning/heving som følge av mangel ved fast eiendom.

Les mer om personskader ved å klikke på denne linken: www.personskade-advokaten.no

Oppdrag utføres over hele landet med kvalifisert bistand til riktig pris. Den første kontakten, inkludert muntlig vurdering av saken er gratis. Ta kontakt per telefon: +47 99 07 26 14 eller e-post: okm@vestoradvokat.no for en gratis og uforpliktende samtale om din sak. Alternativt kan kontaktskjema benyttes.

Under sakens gang er vi opptatt av å yte personlig service og oppfølging. Klientens interesser er hele tiden i fokus og vi vil gjøre vårt ytterste for å oppnå raske og kostnadseffektive løsninger. De fleste saker vil la seg løse uten å måtte gå til domstolene. Vår erfaring og brede kompetanse vil bidra til å gi et godt resultat for våre klienter.

Vi erfarer stadig mange går glipp av erstatningsutbetalinger som følge av at de ikke er klar over forsikringsordningene. For eksempel kan en bilulykke utløse rettigheter under flere forskjellige forsikringsdekninger som mange har privat og/eller gjennom sin arbeidsgiver. Dersom man ikke melder krav under disse ordningene innen nærmere angitte tidsfrister vil man miste retten til utbetalinger. Med vår erfaring kan vi kartlegge om det foreligger flere aktuelle forsikringsdekninger dersom du er utsatt for en ulykke eller sykdom. Du vil derfor ikke mister rettigheter du eller din arbeidsgiver har betalt for.

Ikke nøl med å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak. Det er helt i orden å la være å bruke oss etter vi har hatt en samtale. Kvalifisert bistand i sakens innledende fase kan dog være avgjørende for mulighetene til å nå frem med et erstatningskrav.